Deformiteti kičmenog stuba – Skolioza, Kifoza, Lordoza

Igloterapija - Kriva kicma

Deformiteti kičmenog stuba su: skolioza, kifoza i lordoza. Ove promene mogu biti funkcionalne i tada govorimo o lošem držanju (lordotično, skoliotično ili kifotično loše držanje) i strukturalno kada je došlo do promena na samim strukturama kičmenog stuba.

Skolioza – scoliosis je bočna iskrivljenost kičmenog stuba .  Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima.

Prema izgledu koštanih struktura skolioza može da bude funkcionalna strukturalna. Kada vidimo osobu uočimo  “skoliotično držanje”.  Ovde se vidi  skoliotični položaji držanja tela kada se zbog nekog drugog telesnog nedostatka  (skraćene noge, anomalije ekstremiteta i sl)  zauzima nepravilni položaj  ili se nepravilni položaj zauzima zbog nekog bola (npr lumboišijalgija). 

Kifoza – kyphosis je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba (grba). Najčešće se javlja u kombinaciji sa lorodozom, a praćeno je i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred.

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe:  FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem i STRUKTURALNE kifoze koje imaju i promene na koštanom sistemu.

Lordoza – lordosis kičmenog stuba je vidljiva u vratnom ili slabinskom delu. Po načinu nastanka lordoza može biti urodjena ili stečena. Stečeni uzroci su rahitis, isčašenje kukova, zapaljjenje zglobova itd.Lordoza se sreće kod gojazne dece  I odraslih zbog oslabljenog tonusa trbušnog zida i  javlja se kao posledica graviditeta kod žena. Izražena je mišićna slabost u trbušnom delu što za posledicu ima skraćivanje leđnih mišića u slabinskom delu.

IGLOTERAPIJA DUBOKIH MIŠIĆA – SERGEJ KOGAJ

Igloterapija (koreanska akupunktura) je metoda koja sa u potpunosti može rešiti probleme deformiteta kičme /skoliozu,lordozu i kifozu…

U našoj praksi imamo najveći broj pacijenata upravo sa deformitetima kičme. U različitim uzrastima akupunktura ili tzv. igloterapija može u potpunosti lečiti skoliozu, kifozu I lordozu kao i diskus herniju, išijas i ostale degenerativne priomene na kičmenom stubu. Izbegnite operacije i teške oporavke i prepustite se veštini drevnih naroda. Rešite skoliozu, kifozu i lordozu prirodnim putem, bez operacija.

https://sergejkogajklinika.rs/akupunktura-sigurno-uklanja-skoliozu/

U našoj bogatoj praksi sa sada više od 10.000 izlečenih pacijenata kako u inostranstvu tako i u Srbiji možete pogledati iskustava pacijenata na našem Youtube kanalu.

https://www.youtube.com/channel/UCylJJkgKslhEs_CU-LW_PbQ

Možete zakazati pregled na telefon +381 668022222 ili putem naše kontakt forme.

1 thought on “Deformiteti kičmenog stuba – Skolioza, Kifoza, Lordoza

Leave a Reply